Offentliggjort i Dagbladet 11.05.2000

                                          Køge, den 9. maj 2000

 

 

Til byrådet

Køge Kommune

Rådhuset

Torvet

4600 Køge

Åbent brev til Køge Byråd.

Brugerrepræsentanterne i arbejdsgruppen vedr. Åbassinets fremtid er

blevet bekendt med, at der er uklarhed om, hvilket af Teknisk

Forvaltnings forslag gruppen kunne gå ind for.

I den anledning henviser gruppen til Teknisk Forvaltnings

afslutningsrapport af 13. april 2000, hvoraf følgende fremgår:

Side 1, sidste linie: ,. Ingen ønsker at flytte fra Åbassinet".

Side 6, næstsidste afsnit: "For erhvervsfiskerne er det acceptable

alternativ en kombination af mulighed 2 og model 3. For de øvrige

grupper er model 3 den acceptable model".

"Mulighed 2" er beskrevet i atslutningsrapporten på side 2/3 og

beskriver flytning af erhvervsfiskerne på grundene mellem Vestre

Havnevej og Carlsensvej over til en anden grund på Køge Havn.

"Model 3" er beskrevet i afslutningsrapporten på side 4 som følger:

"Som eksisterende forhold, dog således at der etableres areal til

offentlige formål på den nordøstliqe del af bredden samt et 3m bredt

færdselsareal langs vandet med diverse stier til Vestre Havnevej".

Endvidere gør gruppen opmærksom på, at forsiden på den sidste udgave

af afslutningsrapporten ikke har været forelagt gruppen til udtalelse.

På denne forside skriver man "Arbejdsgruppen til belysning af modeller

for afviklingen af de nuværende lejemål i området".

Gruppen gør opmærksom på, at vi ikke har deltaget i afvikling, men har

udelukkende deltaget i belysning af brugernes ønsker og behov.

På brugerrepræsentanternes vegne

Mogens Anderson                  Jens Autrup            Helge Lærke

Finn Jensen                       Bent Slaaby