KØGE VÆRFT   

                                           

 

 

 

 

 

 

Firmapræsentation af Jørgen og Signe Birch.

Køge Værft/Birch's Bygningsservice Aps. er ét og samme firma, er omfatter både skibsreparationer og bygningsvirksomhed.

Vi er et varieret antal ansatte på 10-20 medarbejdere.

Vi har en bedding i Åbassinet, der kan optage skibe på op til 200 tons, og vi har en kran, som kan hæve skibe på land i en max. vægt af 20 tons.

Vi har et stort værksted, hvis maskinkapacitet klarer både bygninger og skibe, og så har vi et dagligt leben af håndværkere, kunder, leverandører m.fl.

Det giver et herligt liv på vores side af Åbassinet, men vi vil ikke undvære livet og stemningen overfor på den anden side af vandet.

Dér har vi samarbejdspartnere, kunder og venner, som vi nyder at kunne vinke til hver dag og lukke værkstedsdøren op, når der er brug for os.

Firmamening omkring de kommunale planer for Åbassinet

Da vi for 10 år siden erhvervede Køge Værfts-område, som har hjemme i Åbassinet, var det ikke kun miljøet der trak.

Det var også en drøm om at bevare en arbejdsplads, der har svære vilkår i dagens Danmark; og et håb om at kunne fortsætte en værftsvirksomhed, der kunne bruges af de lokale fiskere, bådejere og mange andre.

Vi er heldigvis blevet brugt og bliver det stadigt - men - nu skal der ryddes op og rykkes ud på hele den dejlige side af Åbassinet, hvor vi dagligt ser over og nyder synet  af det, vi ser: for her er liv og sjæl og mangeartede gøremål, der også SKAL være plads til i et samfund som vores.

Hvis området derovre bliver tilpasset et kommunalt velplejet , ligegyldigt udseende, vil lysten hos os på den anden side dale drastisk til at fastholde "miljøet" hos os til glæde for kommunens boliger overfor.

Der er vel ingen tvivl om, at at der er kapitalinteresser i det planlagte boligbyggeri, der skal erstatte de hidtidige fiskerhytter, men i disse interesser er der nok ikke meget miljøbevarende hensyn at finde!

Samtidig vil det planlagte byggeri nok også betyde en forringelse af vores vilkår som havnerelateret virksomhed.

For, skal man betale dyrt for en bolig på den ene side af Åbassinet, vil man ikke generes af et dagligt arbejdsmiljø overfor, der kan medføre støj, røg og livlig aktivitet.

Så vi frygter da klager, der evt. kan medføre til en lukning af vor virksomhed. - Og så er Åbassinet endeligt dødt og kommunalt kedeligt!

Vi håber ikke, udviklingen kommer så vidt.

For vi er bare så glade for vort sted i Åbassinet, hvor vort fírma trives på værksted, bedding og i kran;

hvor beboerne i ejendommen, der er knyttet til værftet, er glade for at bo,

og hvor kommunens narkomaner kan bruge deres Værested på vores grund uden at blive hånligt nedstirret af nysgerrige og fordømmende "pæne-borgere!"

Så, vi håber bestemt ikke, at fiskerhytterne, erhvervslivet og alle de andre aktiviteter overfor os fjernes,

men at det hele forbliver som den måske lidt besynderlig - men ganske unikke perle, som Køge i dette sted ejer.

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen og Signe Birch, ejere af Toldbodvej 9-11

Dvs. den modsatte side af Åbassinet, der er kommunalt ejet.