Forslag til stiføring, åbning af området ved Åbassinet og integrering med den nye bymæssige bebyggelse.

Forslaget er udarbejdet af Brugerne og Åbassinets Venner i forbindelse med Borgermødet d. 26, juni 2000

 

 

FORSLAG TIL STIFORLØB VED ÅBASSINNET

Det er hensigten med forslaget at tilbyde et varierende stiforløb, hvor man bevæger sig langs Åbassinnet, op igennem fiskermiljøet til Vestre Havnevej og atter ned til Åbassinnet og langs med dette, til værft mod vest eller klapbro mod øst.

I den østlige ende af arealet, ved klapbroen, reserveres et areal som kan gøre det muligt at forme en overgangszone mellem den lange nye nord/syd-bygning, trekantet plads og fiskernes areal, således som der er lagt op til i den overordnede plan, f.eks. ved anlæg af opholdstrappe og grønt areal foran ned mod vandet.

Nye bygninger placeres alene på Vestre Havnevejs sydøstside, således at kørsel med arbejdskøretøjer fra arealet til havnen og kørsel til nye boliger kan foregå uhindret på Vestre Havnevej.

Stiforløbet skal være offentligt og måtte gerne være oplyst om natten. Det er dog nødvendigt med skiltning til at advare de besøgende, når der foregår særligt farligt eller opmærksomhedskrævende

arbejde langs stien eller på tværs af den, f.eks. når bundgarnspæle skal til og fra Åbassinnet, og når både skal bugseres

Det midterste areal ved Fiskerhytten friholdes for direkte stianlæg, idet arealet tjener som områdets samlingssted. Men der vil være fri adgang for gæster, også i Fiskerhytten.

Ved Westh's bådeværft kan man færdes frit på arealet indtil lukketid om aftenen, hvor der ved skiltning henvises til stiforløb op gennem Skurrækken.

Den foreslåede løsning sikrer offentlig adgang til gode oplevelser ved vandkanten og i selve området, samtidig med at området kan fungere videre som hidtil.