Dispositionsplanen som gik igennem et enigt Byråd

Dobbelt allé skal kitte midtby og havn sammen

Køge Kommune udskrev i maj 1998 en åben idekonkurrence til udnyttelse af områderne syd for Køge Havn. Det kom der 56 forskelligartede forslag ud af, hvoraf seks fik priser. Det er de seks forslag fra arkitekterne som Køge Kommunes Tekniske Forvaltning har strikket en samlet dispositionsplan sammen af. Dispositionsplanen er i øjeblikket ved at blive til et høringsforslag som kommunens borgere kan gøre indsigelser overfor.

Det er ét af anden præmieforslagene, der er det styrende element i tankerne bag kommunens dispositionsplan. En dobbelt allé skaber en direkte forbindelse mellem middelalderbyen og strandengen med den udsigt over Køge Bugt. Alléen ses i illustrationen som en gennemgående grøn streg fra Åbassinet til Strandengen.

Det var denne overordnede idé om at forbinde det bymæssige med det landskabelige, der var styrende i processen med at udarbejde dispositionsplanen.

Med den nuværende udformning af området er forbindelsen mellem middelalderby og strandeng i praksis næsten umulig at få øje på. På den baggrund er det blevet det bærende element i projektet. Man taler i planen om et pejlemærke mellem by og natur.

Dette indebærer nogle ændringer helt fra Torvet, hvorfra man skal kunne gå i ned til alléen i en næsten lige linie. Havnepladsen ved det nuværende restaurationsmiljø skal ændres ved at lukke det for biltrafik og skabe et rum for fodgængere og større arrangementer. er taget med i disse overvejelser. I den forbindelse foreslås det at lave en forbindelse for fodgængere og cyklister på tværs af Huitfeldtsvej. Monumentet for søslagene i Køge Bugt foreslås også flyttet, og der skal etableres parkeringsforhold.

Campingpladsen skal flyttes, og det er tanken, at der kan bygges ferieboliger både forbindelse med campingpladsarealet og ude ved strandarealet syd for havnen. Hvis det skal omdannes til ordentlig badestrand som det var før i tiden, skal der nok investeres 10-14 millioner kroner til fremskudte klitter og andre aflejringsmæssige foranstaltninger.

I vej- og stisystemet i området lægges der vægt på en grøn stiakse. Denne akse opdeler i hovedsagen området i en erhvervsdel øst for aksen og en bolig/kultur del vest for.

Biltrafikken til og fra erhvervsdelen afvikles ved to tilslutninger til Toldbodvej. Dels via den eksisterende Carlsensvej Nord og dels via en ny tilslutning ved Carslensvej Syd, hvor der etableres en rundkørsel.

Trafikken til og fra boligområdet vil også i hovedsagen benytte sig af Carlsensvej Syd.