Artikel fra Dagbladet.

Privat boligbyggeri ved Åbassinet

Dispositionsplan til endelig udfærdigelse af lokalplan gik gennem Byrådet

Ved en lukket orientering efter det åbne byrådsmøde i tirsdags blev Byrådets medlemmer sat ind i de planer for området syd for Køge Havn som økonomiudvalget i Køge har puslet med gennem længere tid. Direkte adspurgt afviser borgmesteren, at der kommer almennyttige boliger på havnen.

Økonomiudvalget dispositionsforslag blev godkendt på det lukkede møde af et enigt Byråd.

- Det vi forestiller os er ejerboliger, hvor vi får en investor til at gå ind og stå for hele projektet. Kommunen skal ikke investere penge i at opføre boliger, siger Willi Eliasen (S).

Kommunen har købt pakhuset, der står lige syd for havnebassinet. Det er kommunal jord den store hal står på, men Østsjællands Andel havde en kontrakt på åremål til ligge der, og det er den kontrakt kommunen har købt sig fri af. Bygningen på jorden skal rives ned og give plads til nyt byggeri helt ned til Åbassinet.

Forslaget som økonomiudvalget lagde frem i tirsdags indebærer også at fiskerne og smeden i og ved havnen må finde sig i at blive flyttet til et nyt sted.

Hvor skal de flyttes hen ifølge økonomiudvalgets forslag?

- Det forhandler vi med fiskernes forening om. Vi skal nok finde et passende sted til dem, men det ligger ikke fast endnu, hvor det bliver, svarer borgmesteren og formand for økonomiudvalget, Willi Eliasen, der beroliger med, at alle nok skal blive hørt, når lokalplanforslaget endeligt foreligger og det lægges ud i høring.

Borgmesterens partifælle og gruppeformand i Socialdemokratiet, Torben Hansen, er ikke udelt begejstret for de planer som de borgerlige gruppeformænd og borgmesteren gør sig til talsmænd for.

- Jeg vil da ikke afvise, at der kan komme almennyttigt boligbyggeri. Men jeg er også så realistisk, at jeg ved, jeg ikke har en kinamands chance for at gå imod planerne om at bygge ejerboliger. De borgerlige har jo flertal til at få det gennemført. Så vil jeg hellere lige som borgmesteren være medspiller og få indflydelse på det, der skal ske, siger Torben Hansen.

Frem for boligbyggeri er han mere stemt for at gøre hele området til et åbent, attraktivt område for alle byens borgere.

De borgerlige partier ligger helt i tråd med borgmesteren, hvad angår boligbyggeri. Det er den væsentligste del af finansieringen af hele projektet.

- Vi kan ikke se på enkeltpersoner i den her sammenhæng. Vi må planlægge ud fra helheden, siger Venstres gruppeformand Børge Møller med henvisning til flytning af fiskere og smed.

- Men det er klart, at de skal sikres et område, hvor de kan have deres små huse og grej.

Det område, de fleste peger på er oplagt, er området bag ved havnekontoret på Køge Havn.

- Erhvervsfiskerne har udtrykt sig positivt om pladsen, og der bliver sikkert også plads til fritidsfiskerne, siger Frank Mathiassen fra Initaitivgruppen, der mener, at det er helt essentielt for hele projektet, at der bliver solgt byggegrunde til privat byggeri.

For at få del i EU-midler, som er bestemt for udvikling i Østersøområdet, er det nødvendigt at komme ud af starthullerne nu. Alle regner derfor med, at lokalplanen bliver gennemført i løbet af år 2000.

Dansk Folkeparti vil under ingen omstændigheder være med til at bygge almennyttigt boligbyggeri på den mest attraktive grund i Køge Kommune.

- Vi har sociale problemer nok i byen og behøver ikke at gøre noget for at tiltrække flere problemer. Det er vigtigt, at vi får skabt nogle ejerlejligheder. Køge er én af de eneste byer som jeg kender til, der simpelthen næsten ikke har nogle ejerlejligheder. Vi kan på den her måde trække attraktive skatteborgere til byen, siger John Danielsen (DF).