Bevar Åbassinet
Køges Historiske Havnemiljø

Hvem er vi?

Vi er en samling af bekymrede borgere og brugere af Å-bassinet

 
Navn Telefon/adresse/E-post
Nogle af de Bekymrede borgere:
Jens Hauge(aktivitetsudvalget) 56268681
Torben Svarre(aktivitetsudvalget) 56275041
Mogens Sørgensen(aktivitetsudvalget) 56656114                                       mogens.soerensen@teliamail.dk
Niels Rolskov(aktivitetsudvalget) 56274933                                       rolskov-boedker@mobilixnet.dk 
Karsten Vibild(aktivitetsudvalget) 56655726
Poul Schmidt(aktivitetsudvalget) 56653480
Karin Larsen(aktivitetsudvalget) 56658775
Jonny Jarndorf(aktivitetsudvalget) 56654313
Torben A. Pedersen 56652154
Jan Müller 56656517
Heine Petersen 56655586
Villy og Nanna Bork 56658698
Poul Steffensen 56661105
Henrik Petersen 56657534
Else Andersen 56656503
Paw Ibsen 56655075
Villy Larsen 56659753
Jørgen Petersen 20789735
Grethe Hemmingsen 56657529
Eigil F.Mac.Lennan 56657529
Jørgen Jørgensen 56651932
Verner Dreyer 56879141
Karen Bertelsen 56652247
Signe Birch 56657768
Jan Jørgensen Zoffmannsvej 42
Ole Nielsen Nørregade 49A
John Frederiksen Norgesvej 4, st,th
Kurt Nielsen Quistgårdsvej 27
Torben Olsen Plougsvej 19
Per Børgesen Klemmestrupvej 27
Erling Petersen Skovparken 96,st,tv.
Lis Andersen Ankersvej 2
John Larsen Friggsvej 18
Gulla og Peter Nielsen Vænget 4
Bent larsen Sdr.Viaduktvej 24
Kaj Laurberg Sdr.Viaduktvej 24
Poul Steffensen Strandvejen 48
Leif og Joan hammeken Strandvejen 35
Flemming M. Jørgensen Strandvejen 79
Erik Petersen Gymnasievej 191,1,th.
Flemming Larsen Langelandsvej 18,1,th
Vagn Jensen 56652486
Lisbeth Henriksen 56652486
Jørgen og Margrethe Petersen 56658591
Finn Døygaard 56651558
Jan Rasmussen Stevnsbovej 7, 4600
Brugerne:
Køge Fiskeriforeningen
Køge bådelaug(Snekkerne), Bent Slaaby
Skurrækkerne(Fritidsfiskerne), Jens Autrup 56638476
Fiskerhytten
Kanobrugerne, Valter Andersen 56656503
Køge Værft, Jørgen Birch 56657768
Smeden,  Mogens Andersson 56650897
West-Bådudstyr, aps  56634080
Ivan Andersen
John Hansen 56657657