Bevar Åbassinet 
Køges Historiske Havnemiljø

Links til andre hjemmesider af maritimt, historisk, debat- eller planlægningsmæssigt interesse

Køge kommune

Middelaldercenteret

Fiskeri og søfartsmuseet(Esbjerg)

Køgenet

Vikingeskibshallen i Roskilde

Maritime Museer i Danmark

Skillelinie

By og land - Arangerer "Skurets dag" 2 uge i september 2000