På Økonomiudvalgets(Køge Kommune) Dagsorden for mødet d. 12 juni 2001 Foreligger nedenstående punkt som viser at der ikke lægges op til at respektere bl.a kulturmiljørådets indsigelse.

159             Lokalplan 3-39 Boliger og erhverv ved Vestre Havnevej, endelig vedtagelse

Anbefaling

Teknisk Forvaltning anbefaler, at lokalplanforslag 3-39 Boliger og erhverv ved Vestre Havnevej godkendes endeligt med følgende ændringer:

Lokalplanen ændres således, at område 3 suppleres med yderligere et område 3 beliggende i den vestlige ende af område 2. Det nye område 3 (vest) giver mulighed for opførelse af max. 60 redskabsskure á max. 3 m2, placeret som vist på kortbilag 2. Som følge af denne disposition vil der være konsekvensrettelser i lokalplan 3-39, som fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

Ændringer som følge af indsigelse fra HUR ventes at foreligge til mødet.

Det anbefales endvidere, at indsigerne svares i overensstemmelse med vedlagte indsigelsesnotat.

Baggrund

Forslag til lokalplan 3-39 Boliger og erhverv ved Vestre Havnevej blev godkendt til offentlig fremlæggelse af Byrådet den 20. februar 2001 og har været offentligt fremlagt fra den 28. februar 2001 til den 25. april 2001. Der er i høringsperioden indkommet 21 svar. Indsigelser og forslag til Byrådets svar til indsigerne fremgår af vedlagte indsigelsesnotat.

J.nr. 01.02.03P16    95-0333-04

Bilag