NORSK

Åbassenget i Køge utgjør en unik kulturperle nederst i Køge bukt.

Til tross for store endringer i området rundt dette miljøet har livet rundt Åbassenget utviklet seg løpende. Ennå i dag er det en levende arbeidsplass, et rekreativt område for mange båteiere og et naturlig mål for mange av Køge borgerne, samt turister som søger etter et ekte miljø.

En gruppe mennesker som har tilknyttning til Køge, har sammen med brukere av Åbassenget startet en rekke aktiviteter for å redde denne kulturperle fra å ende opp som en flat gressplen.

Delta og støtt vårt arbeid - på forhånd takk