Svensk

Åbassängen i Køge utgör en unik kultupärla inne i Køgeviken. Trots de store forändringer som skett i den omgivenda miljön har livet kontinuerligt kunnat utvecla sig så det ännu i dag är bäde en levende arbetsplats, ett rekreationsområde for många bårägere och ett naturligt mål for många Køgeinvåneres och turisters sökande efter en äkta miljo. En grupp människor med anknytning till Køge har tillsammans med dem som använder Åbassängen startet en rad aktiviteter for at rädda denna kulturpärla från att bli en enda platt gräsplan.

Stöd och deltag i vårt arbete - tack på förhand.