Lokalplanen

Februar 2001 vedtog Køge byråd forslag til lokalplan der inkludere området mellem Vestre Havnevej og åbredden.

Kommunens officielle Lokalplansforslag for området der inkluderer Åbassinet (Lokalplan 3-39, Boliger og erhverv ved Vestre Havnevej) kan  rekvireres fra rådhuset bestil den på telefon 5665222, mail (tf@koegekom.dk ) eller hent den selv. 

I offentlighedsfasen indkom en række indsigelser mod forslaget, bla. fra Køge Fonden, Kulturmiljørådet for Roskilde Amt og ikke mindst fra Åbassinets bruger og Åbassinets venner der har udarbejdet et alternativt oplæg der adskiller Åbassinet fra den resterende lokalplan. 

22 maj 2001 offentliggjorde Socialdemokratiet, SF, Venstre og Initiativgruppen et forlig der som konsekvens rydder hele området og delvist erstatter de nyværende bygninger med et mindre antal "velfriserede" hytter - men et af områdets væsentlige omdrejningspunkter "Smeden" ønskes helt væk.

29 Maj 2001 Brugernes advokat udtager stævning mod Køge Kommune med påstand om, at opsigelserne ikke er lovlige.Som modtræk truer borgmesteren med at gå til fogedretten.

29 Maj 2001 Søren Kolstrup(EL) bringer Åbassinet op i folkettinget med et såkaldt §20 spørgsmål til miljøministeren

7 Juni 2001 Svar fra Miljøministeren

12.Juni 2001 Køge kommunes Økonomiudvalg har vedtagelse af lokalplanen på dagsordenen, de fastholder rydningen!!

19.Juni 2001 Lokalplanen tages af byrådets dagsordenen igen, da HUR nedlægger veto p.g.a. nærliggende gaslager - Willy Eliasen fastholder rydning af åbredden uagtet udsættelsen af lokalplanen.

1.oktober 2001 Økonomiudvalget vedtager at sende sagen om BP-gas og lokalplanen til amtsrådets møde d. 9 oktober 2001.Anbefaler drastisk beskæring af BP-gas som muligvis vil åbne vejen for vedtagelse af lokalplanen. Sagsfremstillingen.

Oktober 2001 Byrådet vedtager lokalplanen uden væsentlige ændringer, forbehold fra Peter Moris (V) og den konservative gruppe.

18.12.2001, Det afgående byråd vedtager bevilling til rydning af Åbassinet.