BevarÅbassinet 

Køges Historiske Havnemijø

Planerne

 

Køge kommune

Grundet mellem Vestre Havnevej og Carlsensvej er nu sat til salg, annoncen viser området ved åen helt rydet og ikke engang som byrådets udmelding om forslag 2A.??

På byrådsmødet i februar 2001 vedtog et flertal at sende Lokalplan 3-39, Boliger og erhverv ved Vestre Havnevej til høring i 8 uger.

 

Brugernes forslag til Åbassinet fremtid, På borgermødet d, 26 juni 2000 fremlagde Brugerne fra Åbassinet et gennemarbejdet forslag en stiføring og åbning af området der kan tilfredsstille alle de ønsker der har været herom.

Alternativ til kommunens lokalplan. Som indsigelse mod lokalplan 3-39 indgav brugerne og Åbassinets venner et forslag der kunne løse såvel Åbassinets fremtid og kommunens ønske om udvikling på de tilstødende arealer. Oplægget kan ses her.

Kulturmiljørådet for Roskilde Amt  har afgivet en udtalelse der i meget konkrete vendinger råder Køge kommune til at bevare det unikke miljø ved Åbassinet. (Lov om kulturmiljøråd).

Dispositionsforslaget for Søndre havn/strand området.  Det har ikke været muligt at få en kopi af planerne som er egnet til udgivelse på en hjemmeside, men vi har forsøgt at lave et læsevenligt udpluk af planerne.

Afslutningsrapport af 13. April 2000, Læserne af dette notat skal vide, at notatet ikke er et produkt af en dialog i arbejdsgruppen. De mange forslag er præsenteret af forvaltningsrepræsentanterne og er gået videre i notatet uden egentlig bearbejdning. Kommissoriet, som fremtræder på forsiden har været brugerrepræsentanterne ubekendt og er efterfølgende skriftligt anfægtet af bl.a Jens Autrup (Skurrækken) og Brugergruppen som helhed. Notatet må således ikke tages som udtryk for at brugerne, endsige "Bevar Åbassinet" som helhed på nogen måde har godkendt disse skitser som en fremtidig løsning for miljøet ved Åbassinet. Selv model 3 indeholder en væsentlig og uacceptabel indgriben i områdets helhed.

Artikel fra Dagbladet om de overordnede linier i Dispositionsforslaget

Privat boligbyggeri ved Åbassinet, Dispositionsplan til endelig udfærdigelse af lokalplan gik gennem Byrådet,Dagbladet

Annonce for salg af området, september 2000, Åbassinet fremstår helt rydet!

EU-projekt Interreg II C, Waterfront Urban Development (WUD), I Dagbladet refereres Frank Mattiasen for en udtalelse om at planerne skal gennemføres i år 2000, ellers vil man miste EU-tilskud. Det besynderlige er, at det i den seneste udgave af Europa-Kommisionens håndbog "EU-Tilskud - en oversigt over programmer, lån og støtteordninger." fremgår at programmet løber i tiden 1995-99 (s.129-130). Så enten ved F.M. noget EU ikke selv ved eller også er der rigelig god tid til at finde den rigtige løsning for området syd for Køge havn. Vi prøver at finde mere om denne sag, hvis nogen af denne hjemmesides læsere kender til yderligere detaljer modtages de gerne.